vn en

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ
Địa chỉ: Số 17/7/12, Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 
+84-8-62862664 - Fax: +84-8-36029606
Hotline: 0985-459-559
Email: sales@minhphuco.vn

thanh ly hang cu, Thanh lý hàng cũ